تعیین عمق هدف در فلزیاب

آيا فلزياب ها مي توانند ابعاد اهداف را مشخص کنند؟

آيا فلزياب ها مي توانند عمق دفن هدف را آشکار کنند؟

بهترين روش جهت مرئي سازي شيرخط ها و دريچه هاي مدفون چيست؟

آيا با فلزياب مي توان لوله هاي فلزي را آشکار کرد؟

آيا فلزياب ها مي توانند ابعاد اهداف را مشخص کنند؟
در بسياري از موارد استفاده صحيح از دستگاه و تنظيم درست و تجربه ي کارکرد در آشکارسازي با فلزياب موثر است.

در صورتي که عمل اسکن يک محوطه از حداقل دو جهت انجام شود کاربر مي تواند با علامت گذاري ابتداي منطقه شروع آلارم دستگاه و انتهاي آلارم ازچند جهت ، حدود يا شمايي از هدف را که همواره از ابعاد هدف قدري بزرگتر است را بدست آورد.

آيا فلزياب ها مي توانند عمق دفن هدف را آشکار کنند؟
در برخي از سيستم ها ي فلزيابي همانند دستگاه Scorpion 700 محصول شرکت پرشین در صورتي که ابعاد هدف فلزي مورد نظر کاربر مشخص باشد دستگاه فلزياب مي تواند با در اختيار داشتن اطلاعات از پيش تعريف شده عمق تقريبي هدف را ارائه نمايد.

بايد در نظر داشت که ابعاد هدف و عمق هدف دو فاکتور مرتبط با يکديگر هستند و در صورتيکه يکي از اين دو مشخص باشد مي توان ديگري را تخمين زد.

بهترين روش جهت مرئي سازي شيرخط ها و دريچه هاي مدفون چيست؟
جهت مرئي سازي دريچه ها و شير خط ها و مفصل ها ، بهترين روش اينست که ابتدا با استفاده از دستگاه هاي لوله ياب کابل ياب ، مسير خط لوله يا کابل خود را آشکار کنيم و سپس با دستگاه فلزياب بر روي اين مسير حرکت کرده و اهداف را مشخص نماييم.

در صورت در اختيار نداشتن لوله ياب و کابل ياب کاربر مي بايست محوطه ي را به طور کامل جستجو نمايد ، ابتدا با بالاترين حساسيت کل محوطه را اسکن کنيد سپس با حساسيت پايين تر يکبار ديگر اين کار را تکرار کنيد و با توجه به حذف نخاله هاي احتمالي در اسکن دوم و با توجه به ابعاد مشخص شده ي هدف توسط دستگاه ، هدف مورد نظر خود را انتخاب کنيد.

61453472231695901774

آيا با فلزياب مي توان لوله هاي فلزي را آشکار کرد؟
فلزياب ها به هيچ عنوان لوله ياب و يا کابل ياب نيستند ، در واقع به دليل فرم فيزيکي محدب سطح بالايي لوله و کابل ، اين اهداف در صورت قرارگيري در ميدان مغناطيسي فلزياب ها امواج برگشتي را در زواياي مختلف به اطراف پخش مي کنند و سيگنال بسيار ناچيزي به سطح زمين بازگشت داده شده و يا تاثير بسيار ناچيزي بر ميدان مغناطيسي فلزياب ها مي گذارند.

سيستم هاي لوله ياب و کابل ياب با تزريق يک سيگنال مشخص به لوله يا کابل و باردار کردن آن موجب تشکيل يک ميدان مغناطيسي بزرگ به مرکزيت خود لوله يا کابل مي شوند و گيرنده اين دستگاه ها شدت ميدان حاصل از خود لوله يا کابل را رديابي مي نمايد، به عنوان مثال با دستگاه هاي لوله ياب کابل ياب مي توان يک لوله ي 3/4 اينچ را تا عمق پنج متر رديابي و تخمين عمق کرد در صورتيکه با هيچ فلزيابي اين کار ممکن نيست.

دستگاه‌های فلزیاب

Call Now Button09124555154